HRVATSKI KLUB LJUBITELJA NJEMAČKIH KRATKODLAKIH PTIČARA

HRVATSKI KLUB LJUBITELJA NJEMAČKIH OŠTRODLAKIH PTIČARA

Povijest klubova:

 

Oba su kluba osnovana sa ciljem da se poboljša uzgoj, odgoj, rad i popularnost ovih pasmina kao najzastupljenijih lovačkih pasmina u Hrvatskoj koje se koriste u lovu na pernatu divljač.

 

Osnivačku skupštinu obaju klubova je sazvao inicijativni odbor Marko Medar, Velimir Sruk i Marijan Čižmešija.

 

Inicijativni odbor je u siječnju 2001. godine pozvao u lov na Petrovu Goru predsjednika Njemačkog kinološkog saveza Uwe Fischera, predsjednika Njemačkog kluba kratkodlakih ptičara Klausa Kifera i predsjednika Kluba Njemačkih oštrodlakih ptičara Gideona Freichera von Redwitza, domaćin u lovu bio je Dražen Matičić djelatnik Hrvatskih šuma i kinološki sudac.

 

Prije lova predhodio sastanak koji se održao u Hotelu Duga Resa u Dugoj Resi gdje su predsjednici bili smješteni.

 

Na sastanku je dogovorena puna potpora obaju Njemačkih klubova u osnivanju Nacionalnih pasminskih klubova u Hrvatskoj iza čega je pokrenut proces osnivanja klubova uz punu podršku Hrvatskog kinološkog saveza.

 

Osnivačka skupština održana je 20.lipnja 2001. godine u lovačkoj kući L.D.Srna u Kušancu kraj Velike Gorice.

 

U pozdravnom govoru predsjednika HKS-a Marka Medara istaknuta je podrška i pozdravi obaju pasminskih klubova iz matične zemlje Njemačke kao i obećanje da će klubovi po osnivanju biti primljeni u matična članstva u Njemačkoj kao i Svjetskom udruženju klubova.

 

Na osnivačku skupštinu pozvano je četrdesetak članova HKS-a iz cijele Hrvatske mahom ljudi koji su vlasnici jedne od pasmina, odazvalo se 28 ljudi i to:

Marko Medar, Velimir Sruk, Marijan Čižmešija, Nenad Jagodić, Neven Kesegić, Siniša Cerjanec, Čedomil Postić, Nikola Pračinec, Vlado Fučkala, Milan Knez, Miroslav Gložinić, Zlatko Piteša, Darko Škrobot, Stjepan Kenig, Nenad Bačurin, Marijan Španović, Stjepan Jagodić, Davor Panić, Mario Cikron, Josip Panić, Zlatko Martinec, Branko Stanivuk, Marijan Tušek, Marijan Gorički, Željko Peterlin, Marijan Hruš, Branimir Reindl, Drago Matulic.

 

Na osnivačkoj skupštini prihvaćen je predloženi Statut i izabrana su tijela udruge obaju klubova i to na način da je u oba kluba izabran isti sastav tijela.

 

Izvršni odbor

Velimir Sruk, Marijan Čižmešija, Branimir Reindl, Miroslav

Gložinić, Marijan Hruš, Drago Matulic, Nenad Bačurin, Zdenko Očko, Josip Panić, Stjepan Kenig, Čedomil Postić.

 

 

Nadzorni odbor

Marijan Španović, Neven Kesegić, Vlado Fučkala

 

Stegovna komisija

Mirko Cikron, Marijan Gorički, Zlatko Martinec

 

Prvi predsjednik Kluba kratkodlakih ptičara izabran je Velimir Sruk a Marijan Čižmešija izabran je za dopredsjednika.

 

Prvi predsjednik Kluba oštrodlakih ptičara izabran je Marijan Čižmešija a Velimir Sruk izabran je za dopredsjednika.

 

Za tajnika obaju klubova izabran je Branimir Reindl.

 

Nadalje na Osnivačkoj je skupštini usvojen Plan rada za 2001. godinu  i utvrđena je visina članarine od 25,00 kn.

 

Tako je izgledao početak.

 

Danas 10 godina poslije Klubovi su se potpuno podijelili i djeluju samostalno.

 

Svaki je klub učlanjen je u svoj Svjetski savez,

-  Kratkodlaki u Deutsch Kurzhaar Welt –Verband

-  Oštrodlaki u Deutsch Drahthaar Welt-Verband.

 

Problemi prisutni u radu obaju klubova svode se na pomanjkanje entuzijazma, nadalje problemi zbog materijalne krize u društvu a također i problematika koja proizlazi iz Zakona o lovu,  koja je ionako malobrojno članstvo dodatno prorijedila.

 

No usprkost svemu, oba kluba i danas postoje, aktivnosti su minorne i čekaju se neka bolja vremena a možda i neki novi klinci.

 

 

Kereswald